Katalogu Online

Arkiva Online

Apliko për Kërkesa Social – Juridike

PASURI ARKIVORE
ARKIVAT KUJTOJNE
OBJEKTE MUZEALE
FOTOTEKA
BOTIME

Rrjeti Arkivor Kombëtar

DPA ka në varësi metodologjike AQSH, ASHV-të, arkivat e sistemit, arkivat e tipologjisë, arkivat e përhershme dhe sekretari-arkivat e çdo institucioni publik në vend.

Inspektoriat Shtetëror

DPA inspekton rrjetin arkivor për formatin, ruajtjen dhe përpunimin e dokumente, si dhe përcaktimin e sanksioneve ndaj titullarëve e specialistëve të institucioneve.

Laboratori i Restaurimit

Laboratori Qendror i Restaurimit është unik në Shqipëri, për restaurimin e dokumenteve të dëmtuara jo vetëm të Arkivit Qendror Shtetëror, por të gjithë rrjetit arkivor.

Dokumente Unifikuese

Institucionet shtetërore janë të detyruara të zbatojnë një sërë rregullash për punën me dokumentet, përfshi formatin e dokumentit administrativ.