Monthly Archives

Shtator 2019

Thirrje për Trajnim Arkivor

By | Uncategorized | No Comments

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave ju bën thirrje të gjithë nëpunësve të institucioneve shtetërore por dhe individëve të tjerë të interesuar për punën me dokumentet, për të marrë pjesë në seminarin që do të zhvillohet për punën në arkiv – protokoll, nga data 21 Tetor 2019 deri më 1 Nëntor 2019.

Ky seminar ka për qëllim ngritjen profesionale dhe shkencore të punonjësve të sekretari-arkivave të institucioneve shtetërore qëndore dhe vendore, për njohjen dhe zbatimin e Ligjit “Për Arkivat’’ si dhe “Norma tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”.

Temat kryesore që do të trajtohen  në këtë seminar do të jenë jenë:

1- Njohje me Ligjin “Për arkivat” dhe “Norma tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republiken e Shqipërisë”.

2- Evidentimi i dokumenteve, qarkullimi dhe sigurimi i tërësisë së tyre në sekretari, si dhe mjetet e evidentimit.

3- Klasifikimi,sistemimi i dokumenteve arkivore, kriteret e klasifikimit, skemat e klasifikimit, kriteret e krijimit të njësive të ruajtjes, përshkrimi, renditja, inventarizimi dhe dorëzimi i dokumenteve .

4- Ekspertiza e vlerës së ruajtjes së dokumenteve, përmbajtja, qëllimi, parimet, kriteret, dhe organizimi i punës për kryerjen e saj.

5- Përpilimi i shkresave zyrtare si dhe rregullat për krijimin dhe zbatimin e elementëve të dokumentit.

6- Faktorët dëmtues të dokumenteve, mbrojtja dhe kushtet e ruajtjes e tyre

7 -Teknologjia dixhitale, dixhitalizimi i dokumenteve

8- Praktikë: njohuritë e marra në leksione dhe zbatimi i tyre në proceset e punës arkivore.

Në përfundim të seminarit pjesëmarrësit do të pajisen me certifikatën përkatëse. Për të marrë pjesë mund të aplikoni nëpërmjet emailit në  dpa@arkiva.gov.al deri më 10 tetor 2019.

Të gjithë të kualifikuarit që do të vazhdojnë këtë seminar do të njoftohen individualisht po nëpërmjet emailit.

Ekspozitë e DPA-së: Zemër Shqiptare, Shën Tereza na bashkon!

By | Uncategorized | No Comments

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, me rastin e 22 vjetorit të ndarjes nga jeta e Nënë Terezës, duke përkuar dhe me 5 shtatorin, Ditën e Shenjtërimit të saj, hapi ekspozitën “Zemër Shqiptare, Shën Tereza na bashkon – 22 vjet pas kalimit në amshim të Shën Terezës”.

Ky projekt vjen në bashkëpunim mes Drejtorisë së Përgjishme të Arkivave, Kalasë së Tiranës dhe Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. Në ekspozitë u shpalosën dokumente dhe fotografi nga aspekte interesante të jetës dhe veprës së Shën Terezës.

Në këtë aktivitet ishin të pranishëm, përgjegjësja e Promovimit dhe Komunikimit në DPA Elsa Saka, nënkryetari i Bashkisë së Tiranës Andi Seferi, administratorja e Kalasë së Tiranës Klodjana Toptani, ambasadori i Kosovës në Shqipëri Sylë Ukshini, nga Kisha ortodokse Arkimandrit Kozma Prifti, etj.

Shën Tereza, humanistja shqiptare, nobelistja, misionarja e jashtëzakonshme, e bekuara e Vatikanit, e cila çdo ditë të jetës së saj ia kushtoi bamirësisë, kujtohet në këtë ekspozitë e cila do të qëndrojë e hapur deri të dielën, më 8 shtator, në ambientet e Kalasë së Tiranës.