Uncategorized

Ardit Bido, Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave pritet në takim nga Drejtori i Arkivave Shtetërore Kroate, Dinko Cutura

By Qershor 28, 2019 No Comments

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave zhvilloi sot në Drejtorinë e Arkivave Shtetërore të Kroacisë një vizitë zyrtare për të rivendosur marrëdhëniet midis dy institucioneve. Kjo vizitë konsistoi në trajtimin e pikave kryesore në lidhje me mundësitë për të zhvilluar aktivitete të ndryshme mes dy institucioneve.

Të pranishëm në këtë takim ishin Drejtori i Arkivave Shtetërore Kroate, z.Dinko Cutura, Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave Dr.Ardit Bido, Ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Zagreb, z. Riza Poda dhe përfaqësues të dy institucioneve.

Drejtori i Arkivave Shtetërore Kroate, z.Dinko Cutura u shpreh se ndihej shumë i lumtur që mirëpriste përfaqësues nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave dhe vlerësoi mundësinë për bashkëpunime të ndryshme, si ekspozita, botime si dhe mundësinë e firmosjes së një marrëveshjeje bashkëpunimi midis dy institucioneve. “Mundësia e bashkëpunimit midis dy institucioneve do të sjell pasurimin e arkivave, me dokumente historike dhe shumë dokumente të tjera që flasin mbi historinë e marrëdhenieve midis dy vendeve”,- tha z. Dinko Cutura.

Drejtori i Përgjithshëm i Arkivava Dr.Ardit Bido falenderoi përzemërsisht për ftesën dhe për mundësinë për të rinovuar marrëveshjen midis Arkivave Kombëtare të Kroacisë dhe Arkivit Qendror Shtetëror të Shqipërisë. “Fokusimi ynë qëndron në qëllimet tona të përbashkëta mbi shkëmbimin e dokumenteve arkivore. Në Arkivin e Shqipërisë ruajmë dokumente që pasqyrojnë marrëdhëniet e Shqipërisë me Kroacinë, pavarësisht që sasia e tyre nuk është e njëjtë me sasinë që keni ju në arkivin tuaj, unë mendoj që sot ne kemi kapacitetin dhe mjetet për të shkëmbyer ato dokumente nëpërmjet digjitalizimit”,- u shpreh Dr.Bido.

Në fund të këtij takimi Drejtori i Arkivave Shtetërore të Kroacisë, së bashku me specialistët e tij, i prezantuan përfaqësuesve nga Arkivi Qendror Shtetëror i Republikës së Shqipërisë disa dokumente mbi shqipërinë që i ruanin në arkivin e tyre.

Leave a Reply