Uncategorized

Nisi sot seminari për punën në sekretari – arkiv

By Tetor 21, 2019 No Comments

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave sot nisi seminarin e radhës për punën me dokumente në sekretari dhe arkiv.

Pjesëmarrësit në këtë seminar do të zgjerojnë njohuritë e tyre në teori dhe në praktikë për organizimin dhe funksionimin e arkivave. Do të njihen me Ligjin “Për Arkivat” dhe “Normat tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republiken e Shqipërisë”, me evidentimin e dokumenteve, klasifikimin, digjitalizimin e tyre, vlerën e ruajtjes së dokumenteve si dhe me përpilimin e shkresave zyrtare. Gjithashtu do të informohen mbi faktorët dëmtues të dokumenteve, mbrojtjen dhe kushtet e ruajtjes së tyre.

Gjatë këtyre ditëve do të ketë seminare në teori dhe në varësi të temave do të zhvillohet aplikimi i tyre dhe në praktikë prej specialistëve të DPA-së. Trajnimi do të zgjasë dy javë, deri më 1 nëntor. Pjesëmarrës janë të gjithë ata që kanë aplikuar paraprakisht për t’u trajnuar.

 

Leave a Reply